Wykorzystanie szans wspólnego polsko-niemieckiego rynku pracy – współpraca regionu brandenburskiego i lubuskiego

Sympozjum w dniu 27 lutego 2012 w Kleist Forum Frankfurt (Oder)

Porządek dzienny

Analiza rynku pracy w Lubuskiem i w Brandenburgii – prezentacja wyników prac podgrupy roboczej „Statystyka“
Grzegorz Błażków, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Zielona Góra

Zapewnienie kadry fachowej w Brandenburgii i w Lubuskiem - prezentacja wyników prac podgrupy roboczej „Kadra fachowa“
Ute Tenkhof, Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Pracy, Spraw Socjalnych, Kobiet i Rodziny kraju związkowego Brandenburgia, Poczdam

Doświadczenia publicznych służb zatrudnienia w Brandenburgii odnośnie wprowadzenia pełnej swobody przepływu pracowników
Christian Ramm, Członek Zarządu Regionalnej Dyrekcji Federalnego Urzędu Pracy dla Berlina i Brandenburgii, Berlin

Doświadczenia publicznych służb zatrudnienia w województwie lubuskim odnośnie wprowadzenia pełnej swobody przepływu pracowników
Łukasz Hudziak, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego, Zielona Góra

   

Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Brandenburg.

Europäischer Sozialfonds - Investition in Ihre Zukunft.